Subsidieaanvraag

Een aanvraag voor een lokale activiteit of project in uw kern wordt beoordeeld door de plaatselijke ondernemersvereniging of vereniging voor dorpsbelang.

N.B. De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft besloten dat met ingang van 2024 alle kernen aan het fonds kunnen meedoen. Op dit moment (februari 2024) zijn nog niet alle kernen aangesloten bij het fonds. Het bestuur van het Ondernemersfonds streeft ernaar alle kernen zo snel mogelijk te betrekken bij het fonds.

Of uw kern al meedoet aan het Ondernemersfonds en wie de trekkingsgerechtigde is, kunt u hier lezen. U kunt de subsidieaanvraag bij de lokale vereniging wel via deze site doen door op de knop hieronder te klikken. Uw aanvraag wordt dan doorgestuurd naar de juiste trekkingsgerechtigde.  Wij adviseren u om contact op te nemen met de betreffende vereniging voordat u een aanvraag indient.

Gemeentebreed
Het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân heeft ook een budget beschikbaar voor overkoepelende activiteiten of projecten voor heel Súdwest-Fryslân. Met dit budget beoogt het bestuur:

  • het ondernemersklimaat in de gehele gemeente Súdwest-Fryslân te versterken, dan wel
  • de attractiviteit van de gemeente Súdwest-Fryslân voor inwoners, ondernemers en toeristen te vergroten, dan wel
  • de kennisuitwisseling van ondernemers onderling en met ondernemers uit andere delen van Nederland te bevorderen.

Een aanvraag voor een overkoepelende activiteit of project voor heel Súdwest-Fryslân wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie van het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân. Deze commissie adviseert het bestuur over het al dan niet honoreren van de aanvraag.

Wilt u een aanvraag indienen?

U kunt een aanvraag indienen door op de knop hieronder te klikken.  Een aanvraag voor een activiteit of project dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. dient een collectief doel in de gemeente of betreffende kern;
  2. is gericht op het versterken van de economische vitaliteit en/of de verbindingen in het gebied;
  3. heeft geen politiek of godsdienstig karakter;
  4. betreft geen reguliere exploitatie van een organisatie
  5. betreft geen steun aan individuele ondernemers of personen
  6. De activiteit moet nog plaatsvinden.
  7. Geld van het fonds mag niet worden gebruikt voor de financiering van gemeentelijke taken.

Deel deze pagina: