Over het Ondernemersfonds

Het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân bestaat sinds 2016 en biedt financiële ondersteuning aan gezamenlijke initiatieven die goed zijn voor de economische en maatschappelijke vitaliteit in de gemeente. Dit versterkt de economische structuur van Súdwest-Fryslân, verbindt betrokken ondernemers en geeft hen meer verantwoordelijkheid en slagkracht in hun eigen gebied.

Indeling in trekkingsgebieden

Elk van de 89 steden en dorpen in Súdwest-Fryslân is een trekkingsgebied. Ondernemersverenigingen kunnen aanspraak maken op het fonds voor het financieren van collectieve initiatieven in hun stad of dorp. In kernen waar ondernemers niet vertegenwoordigd worden door een ondernemersvereniging, kan de plaatselijke vereniging voor dorpsbelang het zogenaamde trekkingsrecht aanvragen. Het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân heeft inmiddels vele honderden projecten (mede) gefinancierd. Voor een aantal voorbeelden klik hier.

Hoe wordt het ondernemersfonds gefinancierd?

Het geld voor het fonds komt uit een gemeentelijke subsidie. De huidige subsidieperiode loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2028. De gemeenteraad van de Súdwest-Fryslân beslist eind 2026 of begin 2027 over een verlenging van het Fonds ná 2028.

 

Deel deze pagina: