Jaarverslagen

Via het jaarverslag leggen het bestuur en de raad van toezicht van het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân verantwoording af aan alle bij het fonds betrokken partijen. Op deze pagina vindt u de financiële verslagen sinds de oprichting van het fonds.

Deel deze pagina: