Deelname aan het fonds

Ondernemersverenigingen in de gemeente Súdwest-Fryslân kunnen het trekkingsrecht aanvragen voor de kern of kernen die zij vertegenwoordigen. De leden van die vereniging beslissen democratisch over de besteding van de fondsgelden.
In kernen waar ondernemers niet worden vertegenwoordigd door een ondernemersvereniging, kan de plaatselijke vereniging voor dorpsbelang het trekkingsrecht aanvragen.

Alleen bij de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerde verenigingen of stichtingen die een collectief belang dienen komen in aanmerking om trekkingsgerechtigde van het ondernemersfonds te worden.

Súdwest-Fryslân telt 89 steden en dorpen. Elke kern is een apart trekkingsgebied. In een aantal gevallen zijn meerdere kernen vertegenwoordigd in één vereniging. Het aantal trekkingsgerechtigden van het Ondernemersfonds is daardoor minder dan 89.

Ondernemersverenigingen of verenigingen voor dorpsbelang kunnen het trekkingsrecht vanaf medio februari 2024 aanvragen door het invullen van dit formulier.

Deel deze pagina: