Workum

De trekkingsgerechtigde voor Workum is de Ondernemersvereniging Workum.*

E-mail: info@ondernemersverenigingworkum.nl

* Dit was de trekkingsgerechtigde in 2023. Voor 2024 is nog geen aanvraag gedaan.