Wons

De trekkingsgerechtigde voor Wons is de Vereniging voor Dorpsbelang Wons.*

E-mail: dorpsbelangwons@gmail.com

* Dit was de trekkingsgerechtigde in 2023. Voor 2024 is nog geen aanvraag gedaan.