Tjerkwerd

De trekkingsgerechtigde voor Tjerkwerd is Dorpsbelang Tjerkwerd en omstreken.*

E-mail: dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com

* Dit was de trekkingsgerechtigde in 2023. Voor 2024 is nog geen aanvraag gedaan.