Tjerkwerd

De trekkingsgerechtigde voor Tjerkwerd is Dorpsbelang Tjerkwerd en omstreken.

E-mail: dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com