Schettens

De trekkingsgerechtigde voor Schettens en Longerhouw is de Vereniging voor Dorpsbelang Schettens Longerhouw.

e-mail: db.skettenslongerhou@gmail.com