Raerd

De trekkingsgerechtigde voor Raerd is de Vereniging voor Plaatselijk Belang Raerd.*

E-mail: plaatselijkbelangraerd@hotmail.com

* Dit was de trekkingsgerechtigde in 2023. Voor 2024 is nog geen aanvraag gedaan.