Poppenwier

De trekkingsgerechtigde voor Poppenwier is Plaatselijk Belang.*

E-mail: plaatselijkbelang@poppenwier.frl

* Dit was de trekkingsgerechtigde in 2023. Voor 2024 is nog geen aanvraag gedaan.