Oosthem

De trekkingsgerechtigde voor Oosthem is de vereniging voor dorpsbelang Oosthem/Nijezijl

e-mail: dorpsbelangoosthemnijezijl@gmail.com