Kûbaard

De trekkingsgerechtigde voor Kubaard is Dorpsbelang Kûbaard.*

E-mail: dorpsbelang@kubaarddorp.nl

* Dit was de trekkingsgerechtigde in 2023. Voor 2024 is nog geen aanvraag gedaan.