Kûbaard

De trekkingsgerechtigde voor Kubaard is Dorpsbelang Kûbaard.

E-mail: dorpsbelang@kubaarddorp.nl