Kornwerderzand

De trekkingsgerechtigde voor Kornwerderzand is Dorpsbelang Kornwerderzand.

E-mail: secretaris@kornwerderzand.frl