Kornwerderzand

De trekkingsgerechtigde voor Kornwerderzand is Dorpsbelang Kornwerderzand.*

E-mail: secretaris@kornwerderzand.frl

* Dit was de trekkingsgerechtigde in 2023. Voor 2024 is nog geen aanvraag gedaan.