Kimswerd

De trekkingsgerechtigde voor Kimswerd is de Vereniging voor Dorpsbelangen te Kimswerd.*

E-mail: dorpsbelangen@kimswerd.com

* Dit was de trekkingsgerechtigde in 2023. Voor 2024 is nog geen aanvraag gedaan.