Kimswerd

De trekkingsgerechtigde voor Kimswerd is de Vereniging voor Dorpsbelangen te Kimswerd.

E-mail: dorpsbelangen@kimswerd.com