Hieslum

De trekkingsgerechtigde voor Hieslum is de Vereniging van Dorpsbelang te Parrega-Hieslum e.o.*

E-mail: dorpsbelang@parregea.nl

* Dit was de trekkingsgerechtigde in 2023. Voor 2024 is nog geen aanvraag gedaan.