Hemelum

De trekkingsgerechtigde voor Hemelum is de Vereniging ter bevordering van Dorpsbelangen te Hemelum.

e-mail: dorpsbelang@hemelum.nl