Hartwerd

De trekkingsgerechtigde voor Hartwerd is de Feriening foar Doarpsbelang.

E-mail: d.zijsling@kpnplanet.nl