Gauw

De trekkingsgerechtigde voor Gauw is de Vereniging Dorpsbelang Gauw.

e-mail: secretariaatdorpsbelanggauw@gmail.com