Gauw

De trekkingsgerechtigde voor Gauw is de Vereniging Dorpsbelang Gauw.*

e-mail: secretariaatdorpsbelanggauw@gmail.com

* Dit was de trekkingsgerechtigde in 2023. Voor 2024 is nog geen aanvraag gedaan.