Folsgare

De trekkingsgerechtigde voor Folsgare en Tjalhuizum is de Vereniging tot Behartiging van Dorpsbelangen Folsgeare en Tsjalhuzum.

E-mail: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com