Folsgare

De trekkingsgerechtigde voor Folsgare is de Vereniging tot Behartiging van Dorpsbelangen Folsgeare en Tsjalhuzum.*

E-mail: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

* Dit was de trekkingsgerechtigde in 2023. Voor 2024 is nog geen aanvraag gedaan.