Exmorra

De trekkingsgerechtigde voor Exmorra is de Vereniging voor Dorpsbelang Exmorra.

e-mail: dorpsbelang@exmorra.info