Bolsward

De trekkingsgerechtigde voor Bolsward is de Vereniging Ondernemend Bolsward.*
E-mail: info@ondernemendbolsward.nl

* Dit was de trekkingsgerechtigde in 2023. Voor 2024 is nog geen aanvraag gedaan.