Allingawier

De trekkingsgerechtigde voor Allingawier is de Vereniging voor Dorpsbelangen te Allingawier.

E-mail: allingawier@gmail.com