Allingawier

De trekkingsgerechtigde voor Allingawier is de Vereniging voor Dorpsbelangen te Allingawier.*

E-mail: allingawier@gmail.com

* Dit was de trekkingsgerechtigde in 2023. Voor 2024 is nog geen aanvraag gedaan.