Informatie over compensatie

In kernen die niet deelnemen aan het Ondernemersfonds, kunnen de eigenaren en gebruikers van niet-woningen gecompenseerd worden voor de door hen betaalde OZB-opslag. In deelnemende kernen kunnen agrarische bedrijven compensatie opvragen.

Compensatie kan uitsluitend worden aangevraagd in de periode van half mei t/m 15 december in het jaar waarin de aanslag is opgelegd. Compensatie dient apart te worden aangevraagd voor het eigenaar- en het gebruikersdeel van de opslag. Voor beide dient het daarvoor bestemde formulier op deze website te worden gebruikt.

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ontvangt u een herinnering bij de start van de compensatieperiode.

Deel deze pagina: