Het Ondernemersfonds gaat door!

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft op 23 november ingestemd met voortzetting van het ondernemersfonds voor een periode van vijf jaar! Dat is een compliment aan alle deelnemende kernen, vooral door het realiseren van prachtige projecten die bijdragen aan een goed ondernemers- en leefklimaat in onze gemeente.

Dat betekent dat er vanaf 2024 geen mogelijkheid tot compensatie meer is en dat alle kernen budget van het fonds kunnen aanvragen. Elke kern krijgt de beschikking over het bedrag dat in die kern is betaald door eigenaren en gebruikers van niet-woningen (na aftrek van de fondskosten). De leden van de trekkingsgerechtigde vereniging in een kern (gewoonlijk een ondernemersvereniging of vereniging voor dorpsbelang) beslissen zelf over de besteding van dat budget.

De gemeenteraad heeft het voorstel van het college op twee punten aangepast. Het college wilde de subsidie aan het fonds per 2024 verlagen naar 1 miljoen euro (jaarlijks te indexeren). Daardoor zouden sommige kernen ongeveer een kwart van hun budget moeten inleveren. Dat heeft de gemeenteraad gewijzigd. De subsidie wordt nu stapsgewijs in drie jaar afgebouwd van 1,3 miljoen euro naar 1 miljoen euro. Daardoor hebben kernen tijd om zich aan te passen aan een lager budget.

De tweede aanpassing is dat kernen vijf jaar de tijd krijgen om hun budget te besteden, in plaats van twee jaar zoals het nu is. In het besluit is ook opgenomen dat er in 2026 een evaluatie plaatsvindt. Aan het eind van dat jaar beslist de gemeenteraad of het fonds na afloop van de termijn van vijf jaar opnieuw wordt voortgezet.

Van het fondsbestuur wordt een aanzienlijke inspanning verwacht om de 50 kernen die momenteel niet meedoen aan het fonds, te betrekken bij het fonds. Om de drempel zo laag mogelijk te maken wordt momenteel een eenvoudige aanvraagprocedure. Een uitgebreid communicatietraject is in voorbereiding.

Wordt vervolgd!

 

Deel dit bericht:

Vorig bericht
Gemeente wil door met Ondernemersfonds
Volgend bericht
Nieuwe gevelverlichting Bolsward-centrum

Recente berichten