Rekenkamer positief over functioneren Ondernemersfonds

Een zeer uitgebreid onderzoek van de Rekenkamer naar het functioneren van het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân, uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad, heeft bevestigd dat het fonds conform de doelstellingen acteert. Ook werd vastgesteld dat het bestuur begrotingen en verantwoordingen zorgvuldig beoordeelt.

De Rekenkamer beoordeelt de financiële administratie van het fonds als gecompliceerd en stelt vast dat ondanks deze complexiteit er door de accountant nooit onrechtmatigheden zijn geconstateerd. In de pers en door enkele raadsleden werd in de afgelopen jaren herhaaldelijk gezinspeeld op vermeende misstanden bij het Fonds zoals oneigenlijk en niet onderbouwde uitgekeerde bedragen. Dit rapport maakt duidelijk dat hiervan geen enkele sprake is. In de samenvatting van de Rekenkamer wordt dit als volgt verwoord: “Tijdens dit onderzoek is een valide en toereikend beeld verkregen van de activiteiten die het fondsbestuur uitvoert en gesteld kan worden, dat het Ondernemersfonds goed in de lijn van de visies uit 2015 en 2018, de samenwerkingsovereenkomst en het raadsbesluit opereert.”

Voor iedereen die zich inspant om het Ondernemersfonds in de gemeente Súdwest-Fryslân tot een succes te maken, werkt dit rapport motiverend en stimuleert het om de werkzaamheden met onverminderde inzet voort te zetten.

Deel dit bericht:

Vorig bericht
Inhouding fondskosten verlaagd
Volgend bericht
Afscheid leden Raad van Toezicht

Recente berichten