Trekkingsgebieden

Plaats Ondernemersfonds Retributie
{{plaats}}
 {{retribpercent}} % retributie 
 Nog niet bevestigd 

De kernen Idsega, Smallebrugge en Waaksens staan niet in bovenstaande lijst, daar zij geen in aanmerking komende niet-woningen bevatten.

Overzicht Ondernemersfonds

Hiernaat ziet u een overzicht van de trekkingsregio's en de daaronder vallende kernen.

Daar waar reeds een formeel besluit is genomen staat onder "Trekkingsrechten":

  • een button "Ondernemersfonds", of
  • gehele of gedeeltelijke retributie.

Waar nog geen beslissing is genomen staat onder "Trekkingsrechten":

  • nog niet bevestigd

Aanvragen: In deze postcodegebieden kunt u een bijdrage voor een project vragen. De aanvraag wordt ingediend bij de trekkingsgerechtigde vereniging in de betreffende regio. Deze zorgt voor de verdere afhandeling. Uw aanvraag gaat dus niet via de Stichting Ondernemersfonds SWF. Wilt u weten welke ondernemersvereniging in uw postcodegebied actief is? Vraag het adres op middels het contatctformulier op deze site.

Nog niet bevestigd: Deze vermelding geeft aan dat voor de betreffende regio/kern nog geen formeel besluit bekend is bij de Stichting Ondernemersfonds SWF.

Gehele of gedeeltelijke retributie: Deze vermelding geeft aan dat er in de betreffende regio/kern een besluit is genomen tot gehele of gedeeltelijke retributie.

Stichting Ondernemersfonds Súdwest Fryslân | Postadres: De Sleatswal 15 | 8621 DS Heeg | info@ondernemersfondsswf.nl