Over het Ondernemersfonds

Het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân biedt financiële ondersteuning aan gezamenlijke initiatieven die goed zijn voor de economische en maatschappelijke vitaliteit in de gemeente. Dit versterkt de economische structuur van Súdwest-Fryslân, verbindt betrokken ondernemers en geeft hen meer verantwoordelijkheid en slagkracht in hun eigen gebied.

Indeling in trekkingsgebieden

Elk van de 89 steden en dorpen in Súdwest-Fryslân is een trekkingsgebied. Ondernemers besluiten zelf of hun kern meedoet aan het fonds. Via hun ondernemersvereniging of vereniging voor dorpsbelang kunnen zij aanspraak maken op het fonds voor het financieren van initiatieven. Het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân heeft inmiddels vele tientallen projecten (mede) gefinancierd. Voor een aantal voorbeelden klik hier.

Hoe wordt het ondernemersfonds gefinancierd?

Het geld voor het fonds komt uit een gemeentelijke subsidie, waarvan de hoogte wordt bepaald door een opslag op de OZB voor alle onroerend goed, behalve woningen. Als ondernemers in een kern besluiten om niet aan het fonds deel te nemen, dan kunnen de eigenaren en gebruikers van niet-woningen in die kern via het fonds gebruik maken van de compensatieregeling.

Het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân is aangesloten bij het Landelijk Platform voor Ondernemersfondsen (LPOF)

Deel deze pagina: