Waarom een ondernemersfonds

Het Ondernemersfonds maakt in de gemeente Súdwest-Fryslân een einde aan de zogeheten ‘freeriders’, mensen die wel profiteren van gezamenlijke faciliteiten maar er niet aan meebetalen. Het Ondernemersfonds Súdwest Fryslan is opgericht op initiatief van Stichting Ondernemers Súdwest Fryslan, in de volksmond “De Federatie”. In 2015 is op basis van een haalbaarheidsonderzoek een aanvraag bij de gemeenteraad ingediend om dit fonds mogelijk te maken.
Het fonds wil de ondernemers in staat stellen om gezamenlijk collectieve investeringen te doen en activiteiten te organiseren.
Daarnaast levert het fonds een bijdrage aan de organisatiegraad en de verbinding tussen de verschillende sectoren.

Hoe wordt het fonds gefinancierd?

Het fonds wordt gevoed door een subsidie van de gemeente. De gemeente heeft de gelden verkregen door middel van een opslag op de OZB niet-woningen die alle bedrijven en organisaties via OZB-aanslag moeten afdragen.


De hoogte voor OZB niet-woningen is in Súdwest Fryslan, buiten de reguliere verhoging van de gemeente, per 1 januari 2016 met 60 euro per 100.000 euro WOZ verhoogd t.b.v. het ondernemersfonds.

6% inhouding voor instandhouding
Bij kernen die gebruik maken van de mogelijkheden van het ondernemersfonds zal een inhouding van 6% worden gedaan t.b.v. de kosten die voor het fonds worden gemaakt.
Bij retributie zal geen inhouding voor instandhoudingskosten worden gedaan. Ondernemers in de trekkingsgebieden die daartoe bij democratische meerderheid besluiten zullen 100% retributie ontvangen, zonder inhouding van kosten.

U kunt zelf uitrekenen hoeveel uw bijdrage aan het ondernemersfonds is via deze link: Lokale Lastenmeter

Stichting Ondernemersfonds Súdwest Fryslân | Postadres: De Sleatswal 15 | 8621 DS Heeg | info@ondernemersfondsswf.nl