Aanvraagprocedure

Het Ondernemersfonds Sudwest Fryslan helpt ondernemers om collectieve initiatieven en investeringen binnen de gemeente te financieren. Iedereen die OZB niet-woningen betaalt kan aanspraak maken op het fonds. Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een aantoonbaar samenwerkingsverband van ondernemers of een ondernemersvereniging binnen een trekkingsgebied. Een individu kan dus geen aanvraag indienen.


De aanvraag dient via de in het betreffende trekkingsgebied aangewezen trekkingsgerechtigde te worden ingediend.

In deze postcodegebieden kunt u een bijdrage voor een project vragen. De aanvraag wordt ingediend bij de trekkingsgerechtigde vereniging in de betreffende regio. Deze zorgt voor de verdere afhandeling. Uw aanvraag gaat dus niet via de Stichting Ondernemersfonds SWF. Wilt u weten welke ondernemersvereniging in uw postcodegebied actief is? Vraag het adres op middels het contatctformulier op deze site.

U kunt ook uw aanvraag indienen middels het formulier op deze website. Het formulier kunt u vinden onder de button "Trekkingsgebieden" en dan de button bij de kern waarvoor u een bijdrage wilt vragen. Het formulier wordt rechtstreeks afgeleverd bij de betreffende ondernemersvereniging/-collectief.Voorwaarden aanvraag

  • De aanvraag moet worden ingediend bij één van de trekkingsgerechtigde verenigingen of één van de onderliggende samenwerkingsverbanden of ondernemersverenigingen in het trekkingsgebied.
  • Een aanvraag gedaan bij een onderliggend samenwerkingsverband of ondernemersvereniging dient, na goedkeuring door het samenwerkingsverband of ondernemersvereniging, te worden aangeboden aan de trekkingsgerechtigde vereniging in het trekkingsgebied.
  • De aanvrager moet voldoen aan de eisen van democratie en transparantie. Dit is aan te tonen door bewijs van communicatie over de bestedingen met de betalers OZB niet-woningen in het gebied. Ook een besluit van de ALV waarbij leden, en niet leden in het gebied, zijn uitgenodigd is een manier van communiceren over de besteding.
  • De aanvraag kan alleen behandeld worden als het gaat om een projectaanvraag en wanneer het aangevraagde bedrag past binnen het in het gebied beschikbare budget.
  • Het project moet een collectief doel dienen in het betreffende gebied.
  • Het project moet gericht zijn op het versterken van de economische vitaliteit van het gebied of de verbindingen in het gebied.
  • Het project mag geen politiek en/of godsdienstig karakter hebben.
  • Projecten moeten adequaat worden opgeleverd.  


Stichting Ondernemersfonds Súdwest Fryslân | Postadres: De Sleatswal 15 | 8621 DS Heeg | info@ondernemersfondsswf.nl